[ingilizce-sozluk/sozluk_ustheader.htm]

İngilizce cümlenin nasıl okunduğunu duymak istiyorsanız, MP3 Player'a ihtiyacınız var.  Eğer MP3 player'ınız yoksa, buradan indirip yükleyebilirsiniz.

dükkanda - doktorda - hava alanında - işde - okulda - otelde - sayılar - tanışmalar - yemekte - yolda - saat

Türkçesi İngilizcesi
bir - iki - üç - dört - beş one - two - three - four - five
altı - yedi - sekiz - dokuz - on six - seven - eight - nine - ten 
on - yirmi - otuz - kırk - elli ten - twenty - thirty - fourty - fifty
altmış - yetmiş - seksen - doksan -yüz sixty - seventy - eighty - ninety - one hundred
yüz - iki yüz - üç yüz - dört yüz one hundred - two hundred - three hundred - four hundred
bin - beş bin - altı bin - yedi bin thousand - five thousand - six thousand - seven thousand 
yüz bin - sekiz yüz bin - dokuz yüz bin   hundred thousand - eight hundred thousand - nine hundred thousand
milyon - iki milyon - üç milyon one million - two million - three million
milyar - dört milyar - beş milyar one billion - four billion - five billion
sıfır - eksi - artı zero - minus - plus
çarpı - 5 kere 6 eder 30 times - 5 times 6 is 30
1,453 1453
572 572
22,045 22,045
123,456  123,456 
99 99

Copyright 2010 ingilizce.com       Her Hakkı saklıdır.  
Ses kayıtlarımızın hepsi digital finger print yoluyla damgalanmıştır.  İzinsiz çoğaltmak veya dağıtmak yasaktır.  Partner siteler ses kayıtlarımızı yazılı ve imzalı izin aldıktan sonra yayımlayabilirler.